Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Gdy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Bez kategorii

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów ważniejszym czynnikiem wchodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, lub te trendy na zbytach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej umieszcza się, że powyższe stwierdzenie jest mocne. Nie pragnie obecne stanowić jednak zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofercie a popytu. Prognoza zawsze ma kompromis pomiędzy rzeczywistością i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże szanse.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest często wykorzystywanym materiałem na świecie, a jej cena ma duży nacisk na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy czekać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy i sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o szerokim zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie chociażby w przemyśle spożywczym. W własnym produkcie skupimy się oczywiście przede każdym na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem składu i jedno ludzie mogą zawierać ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane elementy dostają się w konkretnej ropie naftowej decydują o jej postaciach i związkach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest przeważnie niepożądana i przydatne są dalsze operacje w procesie rafinacji zapewniające jej zdjęciu. Dlatego te surowa, lekka ropa jest wspanialsza niż kwaśna. Oprócz tego stanowi także większy popyt na łatwiejsze warianty, takie jak benzyna, co daje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową występuje w produkcie wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa typy nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na zbytach walutowych. Najprostszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym wariantem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej jest bezpośrednia własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko używana w amerykańskich rafineriach i uważana za ważny miernik cen ropy. WTI to mała ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API również z prostą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na konkretną skalę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przeprowadza się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem spowodowania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego typu ropy wybiera się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wybierają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całkowitych obszarów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych także na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym może stanowić więc interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z źródło w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany stanowi w jakąś środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, przylegające do firmy Royal Dutch Shell, było gdy samym spośród najbardziej wydajnych pól naftowych w Znacznej Brytanii, jednak większość odwiertów została z obecnego okresu zwolniona z obsłudze.

Korelacja pomiędzy wzrostem wartości tych dwóch futures jest oryginalna, przynajmniej w gorących latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te spowodowane są przez ofertę a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące może stanowić traktowanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na najszerszym stopniu w treści. Również nie wszystkie firmy aktywnie realizujące w współczesnej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej gromadzą się na konkretnych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w owym etapie znacząco obniżyło nasze inwestycje w różne miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej pomimo to zawsze rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w własnych dziedzinach światach zostało wycofanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w konkretną ropę są zagrożone oraz ze względu na dużo poważną politykę klimatyczną.

Co w gorących latach zajmowałoby pomysł na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale również wzmiankę na ostatnie, że na rynku występuje obecnie wiele nowych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu głównie z gleby. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był dopiero zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne było się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się dużo nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje dużo niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem tegoż istniał spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na startu 2016 roku.

OPEC miała nadzieję, że w współczesny możliwość zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze a dużo funkcjonalne procedury wydobycia, więc dzisiaj są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy charakterystyczna jest droga szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już działać na wzrost/spadek cen, mimo że częsty są to zupełnie małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest pewnym z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale dzisiaj jest zapisywana na okresie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Powoduje toż ostatnim, że cena ropy nie może już niedługo osiągać wyższych stopni. Nawet mały wzrost wartości ropy wykonywa w klubu spośród obecnym do szerszej ofercie na rynku. Złoża łupkowe różnią się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego konieczne są większe inwestycje w projekcie alokacji nowych złóż i zachowania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak niezbędne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo utrzymuje się na wysokim poziomie.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w wielkim stopniu zależało na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Gdy jednakże nie będą stanowiły miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że nowa produkcja ropy może w tymże roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach konieczne będą godne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że złapać się daleko niż w tymże roku.

Oczekuje się, że w przypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu kobieta się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na właściwym poziomie. Powodem tegoż jest fakt, że grupę tych terenów ma z chwila większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, ofertę na rynku będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w gorących latach w zasadzie zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczby aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wymaga to uzyskać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te regiony przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z różnej części USA i inne kraje stale produkują jeszcze więcej ropy naftowej, co daje, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, płacąc się na poziomie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w historie?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W porządku kryzysu gospodarczego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym spotkało jej ustalenie na poziomie ponad 100 USD za baryłkę a cena zatrzymała się w stronach tego zakresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W gorących latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu ceny w przypadku ropy naftowej jest znacznie poważne. Wartość ropy zależy z sporej liczby czynników finansowych i rozwoju tej branży. Na wartość ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofercie a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie ważnym czynnikiem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, budzącą się transportem na pełnym świecie. Chce ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wrażenie na paliwa z niższą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają przez ostatnie ciężkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na tworzony z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości i dostępność paliw, których zajmują. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie tworzyło rozległy pomysł na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak także na przykład na ceny biletów lotniczych.

Jak ważna inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można odpowiadać na kilka sposobów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla inwestorów są kontrakty futures na prostą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na temat wartości tych kontraktów są dostępne w LYNX w terminie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w kolejnej walucie).

Gdyby tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest szkodliwe, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli miałoby przybyć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to drugie derywaty pozwalające ci mówić na wahania ceny ropy naftowej. Efekty te potrafisz tak kupować i dostarczać za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi produktami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może mówić na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które działają w współczesnej części.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w treści ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w treści ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować również w imprezy spółek naftowych, by być aktywnym w dziedziny naftowej. Zatem w nieświadom sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale same potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w dziedziny naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jako już sygnalizowaliśmy: szczególnie w przypadku towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią stanowić bardzo poważne. Obecnie trend jest raczej spadkowy. Jednak nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeżeli będziemy uważać, że wymagania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, obecnie są za nami, a rzecz jest aktualnie też dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może daleko się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na naszych giełdach. To gwarantuje naszym klientom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie z tego czy budzisz się tradingiem, czy istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz zastosować z wielkiej oferty LYNX, ponieważ dajemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w terminie rzeczywistym, mając z polskich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w terenie handlu na drogach, pracach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments